Remont i przebudowa falochronu głównego i Nabrzeża Północnego.
Całkowita przebudowa nabrzeży długości 500 m i głębokości 9,5 m dla terminalu kontenerowego.
Całkowicie nowy port rybacki dla trawlerów śródziemnomorskich i łodzi rybackich z falochronami, kanałem podejściowym, pirsami i nabrzeżami.
Projekt rozbudowy stoczni o nową część, rozszerzającą możliwości remontu statków. Najnowocześniejsza stocznia na Zachodnim Wybrzeżu Afryki dla budowy statków i konstrukcji off-shore z dokiem pływającym o nośności 3000t, dużymi halami warsztatowymi, z nowoczesną linią produkcyjną, nabrzeżem off-shore o długości 150 m i 6 m głębokości oraz utwardzonym placem do budowy konstrukcji off-shore o powierzchni 18000 m2.
Nabrzeże głębokości 12m stawiane z bloków, kanał o głębokości 10m dla ujęcia wody dla elektrowni, torowisko poddźwigowe dla suwnicy kontenerowej o nośności 200kN.
Zbudowana od podstaw uniwersalna stocznia remontowa dla statków do 25000 DWT, powierzchnia produkcyjna 11.500 m2

  • suchy dok 200 x 34m, 2 żurawie po 200 kN;
  • nabrzeże 350 m z żurawiem 200 kN;
  • własna elektrownia, ujęcie wody i oczyszczalnia ścieków.
Pełne zaplecze produkcyjne dla wytwarzania i wyposażania statków budowanych i remontowanych.
  • pełniącego rolę magazynu/ zbiornika dla: ropy naftowej, oleju napędowego, benzyny, paliw lotniczych, nafty, zanieczyszczonego paliwa, LPG;
  • umożliwiającego zaopatrzenie i export poprzez terminal morski (dwa nabrzeża), dystrybucję paliw przy użyciu cysterny, a w przyszłości zaopatrzenie zbiorników w ropę naftową poprzez rurociąg paliwowy;
  • posiadającego niezależny układ elektryczny i wodno-kanalizacyjny.
Stocznia będzie przygotowana, aby w przyszłości budować nowe jednostki o długości do 25 m, takie jak hala warsztatowa, magazyn główny, magazyn chemiczny, budynek biurowy, budynek socjalny itp. Główny element stoczni to 2 doki pływające o nośnościach 3000T i 1500T.