Całkowicie nowy port zewnętrzny z głównym falochronem dł. 3000 m, stanowiskiem przeładunkowym gazowców o dł. do 300 m, torem podejściowym i obrotnicą o gł. 14,5 m i wym. 630/1000 m.
Nowy terminal kontenerowy o zdolności przeładunkowej 120000 TEU, place składowe, drogi manewrowe, ścieżki suwnic RTG, stanowiska kontenerów chłodniczych i kontenerów niebezpiecznych, myjnia, sieci wod.-kan., kan. deszczowej, odwodnienia, elektryczne SN i nn, teletechniczne, etc.
Nowy terminal kontenerowy o zdolności przeładunkowej 500 000 TEU w I etapie. Falochrony o łącznej długości 2600 m, 2 stanowiska statkowe o gł. 13,5 i 16,5 m na nabrzeżu kontenerowym długości 650 m dla statków Postpanamax o długości całkowitej 320 m i ładowności do 7100 TEU, rampa Ro-Ro, 30 ha placów składowych i manewrowych kontenerów, budynki obsługi: warsztat, magazyn kompletacji kontenerów, stacja paliw, waga, myjnia etc., nowa infrastruktura komunikacyjna: tor kolejowy dł. 2,2 km z bocznicą dwutorową dł. 650 m, droga dojazdowa dł. 2,5 km, główna podstacja zasilania 15 kV, system odwodnieniowy, sieć wod.-kan., etc.
 • 190 m nabrzeża przeładunkowego;
 • rampa Ro-Ro;
 • place składowe, zasobnie na materiały sypkie;
 • magazyny na drobnicę;
 • obiekty socjalno-biurowe;
 • wszystkie instalacje i sieci zewnętrzne;
 • drogi;
 • uzdatnienie słabych gruntów terenu terminalu.
Remont nabrzeży Północnego i Usteckiego o całkowitej długości 320 m i głębokości 4,5 m.
Modernizacja Nabrzeża Oliwskiego i Ziółkowskiego o długości 250 m i głębokości 7,5-10 m dla przystani promów pasażerskich.
Terminal dla magazynowania i przeładunku suchych i płynnych nawozów sztucznych z najnowocześniejszymi kopułowymi magazynami na nawozy 60000 t pojemności (2x20000t + 2x10000t) i zdolności przeładunkowej 2×0,5 mln.T/rok nawozów suchych i płynnych, zaprojektowane dla obsługi masowców o ładowności do 30000 DWT.
Terminal przeładunkowy o zdolności 6-7 mln.T/rok zaprojektowany do obsługi masowców o ładowności do 135000 DWT i wydajności 35000 t/dobę.
Przebudowa i modernizacja nabrzeży i falochronów:

 • przebudowa Falochronu Zachodniego;
 • remont nabrzeży o całkowitej długości 510 m i głębokości 5-7 m;
 • nowy Pirs Wewnętrzny o długości 135 m i 5-7 m głębokości;
 • Pirs Kaszubski o długości 100 m i 5 m głębokości.
Magazyn składowo-manipulacyjny, budynek wielofunkcyjny (centrum zarządzania), place składowe i drogi, stanowisko dla promów i statków Ro-Ro.
Całkowicie nowy port głębokowodny dla przeładunków suchych i płynnych ładunków masowych (węgiel, ruda, ropa naftowa, benzyna).

Projekty falochronów, nabrzeży, pirsów przeładunkowych, basenów portowych z obrotnicą, torem podejściowym oraz pełną infrastrukturą techniczną i technologiczną do przeładunków.