Od roku 1975 PROJMORS wykonuje funkcje Generalnego Realizatora Inwestycji, pełni nadzory inwestorskie oraz pełni funkcję Inżyniera w rozumieniu umów o roboty budowlane wg FIDIC.

Pierwsze we wschodniej Europie centrum rolno-spożywcze na najwyższym poziomie – projekt  „pod klucz”:

  • Hala kwiatowa 5000 m2,
  • Hala owocowo-warzywna oraz hala produktów spożywczych 2 x 100 000 m2,
  • Parking dla 1815 samochodów,
  • 192 stragany,
  • Budynek biurowy z zapleczem technicznym.
Modernizacja nabrzeży dla bazy NATO – długość całkowita 75

System Zarządzania Ruchem Statków w Zatoce Gdańskiej (VTS) – dla portów w Gdyni i Gdańsku. Projekt obejmował ułożenie pomorskiego kabla między portami Gdańsk i Gdynia (22 km długości), instalacje radarów na latarniach morskich rejonu zatoki, system komputerowy.

0 m, głębokość 13 m.

Terminal dla magazynowania i przeładunku suchych i płynnych nawozów sztucznych z najnowocześniejszymi kopułowymi magazynami na nawozy 60000 t pojemności i zdolności przeładunkowej 2 x 0,5 mln. T/rok nawozów suchych i płynnych, zaprojektowane dla obsługi masowców o ładowności do 30000 DWT.
  • odbudowa Falochronu Zachodniego;
  • modernizacja nabrzeży długości 510 m;
  • Pirs Wewnętrzny długości 135 m;
  • Pirs Kaszubski długości 100 m.
Nadzór nad obiektami, które podlegały budowie lub przebudowie, tj. nabrzeża i falochrony portowe, oczyszczalnie ścieków przemysłowych, przepompownie, nawierzchnie.
Kompleks obiektów warsztatowych związanych z techniczną obsługą samolotów i sprzętu utrzymania lotniska.