Projmors prowadzi rekrutację na nastepujące stanowiska:

Asystent Architekt

Asystent Branża Sanitarna

Projektant Branża Hydrotechniczna

Projektant Branża Konstrukcyjna

Projektant Branża Sanitarna

Zapraszamy do kontaktu i wysłania swojego CV na adres projmors@projmors.pl

Praca w Projmors