Historia firmy

Zarząd

Mateusz Samulak – Prezes Zarządu / Dyrektor

Grzegorz Hrycyna – Członek Zarządu

Tadeusz Siuzdak – Dyrektor Techniczny

CERTYFIKATY

Świadectwo Bezpieczeństwo Przemysłowego I stopnia TAJNE

Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Tajne NATO SECRET

Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu
Teleinformatycznego ″TAJNE″ i ″NATO SECRET″ .

Referencje

Firma Projektowa wykonała dokumentację w terminach umownych, w sposób właściwy, bezkonfliktowy, z należytą starannością oraz zgodnie z wymogami technicznymi. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą w zakresie projektowania specjalistycznych obiektów. Jest Wykonawcą wiarygodnym gwarantującym dobrą jakość opracowania i sprawną jego realizację.
17 Terenowy Oddział Lotniskowy
PROJMORS, dysponując dobrą bazą techniczną i organizacyjną, a przede wszystkim dużym i wysokowykwalifikowanym zespołem specjalistów wszystkich dziedzin dobrze wywiązał się z warunków umowy, dostarczając dokumentację w terminie wymaganym przez harmonogram budowy. Wykonane rysunki wyróżniała wysoka jakość, dopracowanie szczegółów, nowoczesność rozwiązań i spełnienie wymagań inwestora zawartych w Employer′s Requirements. Dodatkowym atutem Biura Projektów PROJMORS było szybkie reagowanie na uwagi Inżyniera kontraktu, a także sugestie i propozycje Generalnego Wykonawcy.
HOCHTIEF Construction AG Infrastructure Polska Sp. j.
Zdaniem Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. – UNITEK Ltd., Biuro Projektów Budownictwa Morskiego ″PROJMORS″ Sp. z o.o. wywiązało się pozytywnie z dotychczasowego zakresu powierzonych zadań i na podstawie doświadczeń z realizacji obowiązującej strony umowy, możemy je polecić jako wysokowykwalifikowanego wykonawcę dokumentacji projektowych dla dużych i skomplikowanych inwestycji lądowych i morskich.
Mostostal Warszawa S.A. - UNITEK LTD.
Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy i jesteśmy otwarci na współpracę z Biurem PROJMORS także przy innych dużych projektach.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Zespół Projektowy wykazał się dobrym przygotowaniem zawodowym oraz elastycznością we współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu projektowego i procedury uzyskania pozwolenia na budowę.
Urząd Morski w Szczecinie
PROJMORS wykonał bardzo obszerną dokumentację we wszystkich wymaganych kontraktem fazach projektowych tej skomplikowanej pod względem technologicznym inwestycji. Należy zauważyć, że część dokumentacji była wykonywana w trakcie wykonawstwa robót (projekty wykonawcze), co wywierało bardzo silną presję czasową na poszczególne projekty.
HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A.
Urząd Morski w Gdyni jako Zamawiający stwierdza, że funkcja Inżyniera Kontraktu pełniona przez ″PROJMORS″ B.P.B.M. Sp. z o.o. była sprawowana w sposób należyty zapewniający nadzór nad wykonanymi robotami, a zespół inspektorski wykazał się fachowością i sumiennością w wykonywaniu nadzoru.
Urząd Morski w Gdyni
Pomimo bardzo krótkiego czasu budowy PROJMORS, dysponując dobrą bazą techniczną i organizacyjną, a przede wszystkim wykwalifikowanym zespołem specjalistów wszystkich dziedzin dobrze wywiązał się z warunków umowy, dostarczając dokumentację w terminie wymaganym przez harmonogram budowy.
Energopol - Szczecin S.A.
Trudne i złożone prace zostały wykonane zgodnie z założeniami i wymaganiami Użytkownika, zaś Inspektorzy Nadzoru wykazali się specjalistyczną wiedzą techniczną i dużym zaangażowaniem w pracy. Grupa zespołu Inwestora Zastępczego wywiązała się z obowiązków bez zastrzeżeń, wykazując profesjonalizm i odpowiedzialność przy podejmowaniu trudnych i nietypowych decyzji. Zapewniło to poprawny przebieg naszej budowy, dlatego polecamy Firmę PROJMORS jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji zadań inwestycyjnych.
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią w Gdańsku