Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.

  • Jako wiodące biuro projektowe, Projmors specjalizuje się w projektowaniu portów, stoczni, nabrzeży i falochronów.

  • Opracowujemy również ekspertyzy, orzeczenia, programy inwestycyjne oraz studia w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego jak i szeroko pojętej hydrotechniki.

  • W zakres usług oferowanych przez nasze biuro wchodzą także nadzory autorskie, inwestorskie oraz odbiory robót.

Stocznie

Porty

Obronność

Projekty zagraniczne

Nadzór

Na zamówienie