Introduction

BOARD OF DIRECTORS

Mateusz Samulak – President / Managing Director

Grzegorz Hrycyna – Member of Board

Tadeusz Siuzdak – Technical Director

CERTIFICATES

PROJMORS is having 1st degree of Industrial Safety Certificate
″Classified″.

PROJMORS is having 1st degree of Industrial Safety Certificate
″NATO SECRET″.

PROJMORS is having 1st degree of Teleinformatics Safety Certificate

“Classified” and ″NATO SECRET″.

References

Firma Projektowa wykonała dokumentację w terminach umownych, w sposób właściwy, bezkonfliktowy, z należytą starannością oraz zgodnie z wymogami technicznymi. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą w zakresie projektowania specjalistycznych obiektów. Jest Wykonawcą wiarygodnym gwarantującym dobrą jakość opracowania i sprawną jego realizację.
17 Terenowy Oddział Lotniskowy
PROJMORS, dysponując dobrą bazą techniczną i organizacyjną, a przede wszystkim dużym i wysokowykwalifikowanym zespołem specjalistów wszystkich dziedzin dobrze wywiązał się z warunków umowy, dostarczając dokumentację w terminie wymaganym przez harmonogram budowy. Wykonane rysunki wyróżniała wysoka jakość, dopracowanie szczegółów, nowoczesność rozwiązań i spełnienie wymagań inwestora zawartych w Employer′s Requirements. Dodatkowym atutem Biura Projektów PROJMORS było szybkie reagowanie na uwagi Inżyniera kontraktu, a także sugestie i propozycje Generalnego Wykonawcy.
HOCHTIEF Construction AG Infrastructure Polska Sp. j.
Zdaniem Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. – UNITEK Ltd., Biuro Projektów Budownictwa Morskiego ″PROJMORS″ Sp. z o.o. wywiązało się pozytywnie z dotychczasowego zakresu powierzonych zadań i na podstawie doświadczeń z realizacji obowiązującej strony umowy, możemy je polecić jako wysokowykwalifikowanego wykonawcę dokumentacji projektowych dla dużych i skomplikowanych inwestycji lądowych i morskich.
Mostostal Warszawa S.A. - UNITEK LTD.
Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy i jesteśmy otwarci na współpracę z Biurem PROJMORS także przy innych dużych projektach.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Zespół Projektowy wykazał się dobrym przygotowaniem zawodowym oraz elastycznością we współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu projektowego i procedury uzyskania pozwolenia na budowę.
Urząd Morski w Szczecinie
PROJMORS wykonał bardzo obszerną dokumentację we wszystkich wymaganych kontraktem fazach projektowych tej skomplikowanej pod względem technologicznym inwestycji. Należy zauważyć, że część dokumentacji była wykonywana w trakcie wykonawstwa robót (projekty wykonawcze), co wywierało bardzo silną presję czasową na poszczególne projekty.
HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A.
Urząd Morski w Gdyni jako Zamawiający stwierdza, że funkcja Inżyniera Kontraktu pełniona przez ″PROJMORS″ B.P.B.M. Sp. z o.o. była sprawowana w sposób należyty zapewniający nadzór nad wykonanymi robotami, a zespół inspektorski wykazał się fachowością i sumiennością w wykonywaniu nadzoru.
Urząd Morski w Gdyni
Pomimo bardzo krótkiego czasu budowy PROJMORS, dysponując dobrą bazą techniczną i organizacyjną, a przede wszystkim wykwalifikowanym zespołem specjalistów wszystkich dziedzin dobrze wywiązał się z warunków umowy, dostarczając dokumentację w terminie wymaganym przez harmonogram budowy.
Energopol - Szczecin S.A.
Trudne i złożone prace zostały wykonane zgodnie z założeniami i wymaganiami Użytkownika, zaś Inspektorzy Nadzoru wykazali się specjalistyczną wiedzą techniczną i dużym zaangażowaniem w pracy. Grupa zespołu Inwestora Zastępczego wywiązała się z obowiązków bez zastrzeżeń, wykazując profesjonalizm i odpowiedzialność przy podejmowaniu trudnych i nietypowych decyzji. Zapewniło to poprawny przebieg naszej budowy, dlatego polecamy Firmę PROJMORS jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji zadań inwestycyjnych.
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią w Gdańsku